Framgångsrika relationer …

Kategori: Allmänt | 0

FRAMGÅNGSRIKA RELATIONER
Vi får aldrig en bättre relation till någon annan än den vi har till oss själva. Det är utgångspunkten för allt arbete för att förbättra relationerna vi har också till andra. Det är ett samband som inte alltid är lätt att se och greppa, men värt allt arbete. Vi drar till oss våra utmaningar.
En relation kan alltid bli bättre, kommunikationen kan alltid bli tydligare. allting beror på och utgår ifrån oss själva. Viktiga frågor att ställa sig är, på vilket sätt kan jag utveckla mig? Kunskapen om oss själva är en nyckel, ja, jag vill skriva en huvudnyckel – till framgångsrika relationer. Vad skulle jag tjäna på att lära mig mer ?
Det är frågor som jag jobbar mycket kring tillsammans med mina klienter.